Koszt użytkowania pojazdu


Celem obniżenia podatków w AVALON LOGISTICS rozliczamy Twoje koszty użytkowania pojazdu na podstawie dostarczonych przez Ciebie faktur, faktury za paliwo, części, serwis i inne rzeczy związane z prowadzoną działalnością partnerską.


Rozliczamy tylko i wyłącznie opłacone faktury. Na fakturze musi być napisane, że została opłacona.

Dane do faktur:

Avalon Logistics Group Sp. z o.o.

Elektronowa 2

03-219 Warszawa

NIP 5242901933

Skany faktur należy przesłać elektronicznie - poprzez email najpóźniej do 7 dni od ich wystawienia. 

Nie gwarantujemy ujęcia w rozliczeniu faktur wysłanych później niż 7dni od ich wystawienia. W danym cyklu rozliczeniowym uwzględniamy skany faktur przysłane do nocy z niedzieli na poniedziałek do godz. 4:00. 

Faktury wysłane później będą brane pod uwagę w następnym rozliczeniu. Faktury kosztowe nie rozliczone w ciągu trzech miesięcy będą anulowane i usuwane.


Dodatkowe koszty


Staramy się utrzymać jak najniższy koszt współpracy i być fair w stosunku do kierowców korzystających tylko z rozliczeń, w związku z tym za dodatkowe czynności są potrącane niewielkie koszty:


Korekta rozliczenia wstecz na życzenie kierowcy - 40zł

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach lub innego dokumentu związanego ze współpracą - 20zł (przesłanie skanu) + 17zł za przesłanie pocztą (polecony, priorytet)

Obsługa komornicza – 50 zł za każde pismo


Rozliczenia


Zawsze rozliczamy saldo “do zera” od ostatniego rozliczenia. Warunkiem wykonania rozliczenia jest przesłanie do nas kompletu dokumentów oraz „wypracowanie” kwoty minimalnej do przelewu 50 zł w danym cyklu rozliczeniowym. Jeżeli dana kwota nie zostanie wyjeżdżona, to oczywiście nie przepada, ale przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.

Koszt pojedynczego rozliczenia zależy jest od aplikacji.


Przy rozpoczęciu współpracy dodatkowo kosztem jest 50 zł (lub 200 zł dla cudzoziemca za uzyskanie pozwolenia na pracę) za przygotowanie profilu, zgłoszenie kierowcy i inne sprawy formalno-administracyjne.


Przelewy za dany okres są rozliczane na początku kolejnego tygodnia, tzn - wypłata za tydzień kończący się w dany poniedziałek o godzinie 4:00, powinna być zrealizowana w poniedziałek następnego tygodnia i w zależności od banku kierowcy, będzie zaksięgowana na koncie w poniedziałek lub wtorek.


Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, na które nie mamy wpływu, mogące opóźnić rozliczenie (święta, awarie systemu, itp). Jeżeli oczekiwałeś przelewu od nas w danym tygodniu i z jakiegoś powodu nie otrzymałeś go do czwartku to prosimy o kontakt.