To jakie umowy powinieneś podpisać, zależy głównie od aktualnego statusu zatrudnienia oraz wieku i ewentualnie o statusie studenta/ucznia.

 Podatki jakie należy zapłacić od umowy zlecenia wynoszą następujące wartości:

Zatrudnienie

Wiek < 26 lat

Wiek równy/większy niż 26 lat

Student/uczeń

(info) Podatki wynoszą 0 zł

n.d.

Osoba zatrudniona na kwotę większą niż minimalna krajowa

(info) Składka zdrowotna, ok. 7% od kwoty brutto

Zdrowotna + podatek, ok. 15% od kwoty brutto

Osoba nie studiująca/nie pracująca

(info) Pełny ZUS, ok. 33% od kwoty brutto

Pełny ZUS i podatek, ok. 38% od kwoty brutto


Jak to się odnosi do UBER EATS/GLOVO?

  • Jeśli masz podpisaną tylko umowę o zlecenie, to kwoty z tabeli liczymy od całości przychodu!

  • Jeśli mamy dwie umowy - to z umowy zlecenia deklarujemy kwotę w wysokości 200 zł, i od niej liczymy wartości procentowe z tabeli. Pozostała część kwoty jest wypłacana tytułem najmu i musisz od niej zapłacić 8,5% podatku ryczałtowego!

Jakie więc umowy wybrać?

  1. Jestem studentem w wieku poniżej 26 lat - tylko umowa o zlecenie.

  2. Mam inne zatrudnienie i poniżej 26 lat - tylko umowa o zlecenie

  3. Mam inne zatrudnienie i powyżej 26 lat - umowa zlecenie + umowa wynajmu

  4. Nie pracuję i nie studiuję - niezależnie od wieku umowa zlecenie + umowa wynajmu

  5. Mam swoją działalność - umowa o współpracę

To Ty wybierasz jaką umowę podpiszesz, od tego co wybierzesz zależy jednak wysokość podatków. Pamiętaj też, że nasza opłata to tylko opłata rozliczeniowa - wszystkie inne opłaty są na rzecz ZUS oraz podatków.