Nie jest, ale dzięki podpisaniu dwóch umów - Umowy-Zlecenie i Umowy Najmu Twojego samochodu wychodzisz na tym zdecydowanie korzystniej finansowo. Połączenie tych dwóch umów jest po prostu dla Ciebie bardziej korzystne i optymalne podatkowo.